Kızıltoprak Gül Apartmanı Projesi Kapsamında Kat Mülkiyeti Tapuları Dağıtılmıştır.

Kadıköy Kızıltoprak’ta 2016 Nisan ayında başlayan Gül Apartmanı Projemiz 14 ay  gibi kısa bir zamanda bitirip, Ocak 2016 tarihinde  kat maliklerine teslimler başlanmış olup Mart 2016 tarihine kadar teslimler bitirilmiştir. Teslimlerden 6 ay gibi kısa zaman sonra Kadıköy Belediyesinden Yapı Kullanım “İskan Belgesi” ni aldık. 1 ay gibi kısa bir süre zarfında tüm elektrik ve su saatleri ayrılarak, kat maliklerine Kat Mülkiyetli Tapuları teslim edildi.

Ünaş Group siz değerli maliklere söz verdiği gibi, zamanında tüm hizmetleri sunmaya devam edecektir.

Kızıltoprak Gül Apartmanı Projesi Kapsamında İskan Belgesi “Yapı Kullanım Belgesi ” Alınmıştır.

Kadıköy Kızıltoprak’ta 2016 Nisan ayında başlayan Gül Apartmanı Projemiz 14 ay  gibi kısa bir zamanda bitirip, Ocak 2016 tarihinde  kat maliklerine teslimler başlanmış olup Mart 2016 tarihine kadar teslimler bitirilmiştir. Teslimlerden 6 ay gibi kısa zaman sonra Kadıköy Belediyesinden Yapı Kullanım “İskan Belgesi” ni aldık.

Ünaş Group siz değerli maliklere söz verdiği gibi, zamanında tüm hizmetleri sunmaya devam edecektir.

Ziverbey Cağaloğlu Apartmanı Projesi Kapsamında Kat İrtifakı Tapuları Verilmiştir.

Kadıköy Ziverbey’de Kat malikleri ile Eylül 2015 yapılan noter sözleşmesi ile başlayan süreç, tüm hızıyla devam etmektedir. 3 ay gibi kısa bir sürede tüm projeler ilgili belediyeden onaylatılmış olup, inşaat ruhsatı alınmıştır. Ruhsat alımı ile beraber, zaman kaybetmeden sahada harfiyat işleri başlamıştır. Yapı Ruhsatının alımı ile beraber kat maliklerine Kat İrtifakı Kurulum Tapuları verilmiştir.

Ünaş Group siz değerli maliklere söz verdiği gibi, zamanında tüm hizmetleri sunmaya devam edecektir.

Ziverbey Cağaloğlu Apartmanı Projesi Kapsamında Hafriyat Alımına Başlanılmıştır.

Kadıköy Ziverbey’de Kat malikleri ile Eylül 2015 yapılan noter sözleşmesi ile başlayan süreç, tüm hızıyla devam etmektedir. 3 ay gibi kısa bir sürede tüm projeler ilgili belediyeden onaylatılmış olup, inşaat ruhsatı alınmıştır. Ruhsat alımı ile beraber, zaman kaybetmeden sahada hafriyat işleri başlamıştır.

Ünaş Group siz değerli maliklere söz verdiği gibi, zamanında tüm hizmetleri sunmaya devam edecektir.