Mimari Projelendirme

Mimari  Konsept projelendirme ile başlayan sürecimiz  Belediye Avan – Ruhsat – Uygulama Projeleri çağın gereksinim duyduğu kriterlere uygun kalite ve mimari disiplin ölçütlerinden taviz vermeden hazırlanmaktadır. Projenin her aşamasında Mimari Projeler ile Mühendislik birimleri ve Peyzaj Projelerinin eşgüdümünü (superpoze) sağlayarak ilerlenmektedir.

Kentsel dönüşüm sürecinde olan yerler için ; Belediye Avan Proje, Ruhsat Projesi, İnşaat Uygulama Projelerinin hazırlanması,

Tarihi Eserler için Röleve-Restitiüsyon-Restorasyon projeleri hazırlanması

Resmi kurumlar için özel (Belediye, İSKİ, Anıtlar Kurulu vb.)  nezdinde projelerin onaylatılması hizmetleri verilmesi,

Kentsel Dönüşüm ve yasal mevzuat-süreçler danışmanlığı verilmesi hizmetleri verilmektedir.

Mimari Hizmet kapsamında diğer proje paydaşlarının da Mimar Tarafından yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz.