Yeni Projemiz ; Ziverbey Cağaloğlu Apartmanı Kat Malikleri ile Noter Sözleşmesi İmzalanmıştır.

Kadıköy Ziverbey’de Kat malikleri ile 09 Eylül 2015 tarihinde tüm kat maliklerin katılımı ile %100 mutabakat sağlanarak Kat Karşılığı Arsa Payı Sözleşmesi imzalanmıştır.

Ünaş Group siz değerli maliklere söz verdiği gibi, zamanında tüm hizmetleri sunmaya devam edecektir.