Topkapı Sarayı Gülhane Has Ahırlar Binası

İstanbul İli Fatih İlçesi Suru Sultani Projesi kapsamında bulunan Gülhane Has Ahırlar Binaların restorasyon işlerinde alt yüklenici olarak hizmet verilmiştir. İstanbul Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi hazırlanış, projelendirme ve uygulama aşamalarında alt yüklenici olarak gerekli katkılar firmamız tarafından sağlanmıştır.

Ünaş Group Merkez Ofis Binası

İstanbul ili Kadıköy ilçesi Taşköprü Caddesi üzerinde atıl durumda bulunan 2.dereceden tarihi eser niteliğindeki bina, röleve ve restorasyon projeleri ile beraber alınan izinler sonrasında yapılan çalışmalar sonucunda Ünaş Group merkez ofisimiz olarak hizmet veremeye başlamıştır.