Mimari Projelendirme

Mimari projelendirme sürecimiz;

Yatırımcının istekleri doğrultusunda hazırlanan konsept avan projenin yatırımcıya sunulması , resmi kurumlar için, Ruhsat Avan, Mimarı Proje, Uygulama Projeleri ve İmalat Detay Projeleri ile 1/1000 ölçekten 1/1 ölçeğe kadar günümüz Mimarı ve diğer disiplinlerin gereksinim duyduğu kriterlere uygun, Mimari disiplin ve genel normlara uygun projelendirme sürecidir.

Projenin her aşamasında Mimari Projeler ile Mühendislik birimleri arasında ortak çalışma ile beraber imalat sürecinde ise eş zamanlı (superpoze) sağlayarak hizmet vermekteyiz.

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) proje verilerinin 3-Boyutlu bir şekilde dijital olarak oluşturulduğu ve yönetildiği bir süreçtir. Bu veriler yapının kavramsal tasarımından yıkımına kadar tüm yaşam döngüsü içinde yer alır ve koordine edilir. BIM, yapı sektörü için tasarlanmış bir dijital çalışma yöntemidir.

Kentsel dönüşüm sürecinde olan yerler için ; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun bünyesine dahil olan alanların ve devam eden süreçlerin kamu ve özerk şirketlerdeki yasal mevzuat-süreç danışmanlığı verilmesi, sürecin sonunda  Belediye Avan Proje, Ruhsat Projesi, İnşaat Uygulama Proje hizmeti vermekteyiz.

Tarihi Eserler için Röleve-Restitiüsyon-Restorasyon projeleri hazırlanması

Resmi kurumlar için özel (Belediye, İSKİ, Anıtlar Kurulu vb.)  nezdinde projelerin onaylatılması hizmetleri verilmesi,

Mimari Hizmet kapsamında diğer proje paydaşlarının da Mimar tarafından yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz.