Mimari Projelendirme

Mimari projelendirme sürecimiz; yatırımcının istekleri doğrultusunda hazırlanan konsept avan projenin yatırımcıya sunulması ile resmi kurumlara verilmek üzere, Ruhsat Avan, Mimarı Proje, Uygulama Projeleri ve İmalat Detay Projeleri ile 1/1000 ölçekten 1/1 ölçeğe kadar çağın gereksinim duyduğu kriterlere uygun, mimari disiplin kadielerine ve ölçütlerinden taviz vermeden hazırlanmaktadır. Projenin her aşamasında Mimari Projeler ile Mühendislik birimleri arasında ortak çalışma ile beraber imalat sürecinde ise eşzamanlı (superpoze) sağlayarak hizmet vermekteyiz.

Kentsel dönüşüm sürecinde olan yerler için ; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun bünyesine dahil olan tüm alanların tüm süreçlerin kamu ve özerk şirketlerdeki yasal mevzuat-süreçler danışmanlığı verilmesi, sürecin sonunda  Belediye Avan Proje, Ruhsat Projesi, İnşaat Uygulama Projelerinin hazırlanması hizmeti vermekteyiz.

Tarihi Eserler için Röleve-Restitiüsyon-Restorasyon projeleri hazırlanması

Resmi kurumlar için özel (Belediye, İSKİ, Anıtlar Kurulu vb.)  nezdinde projelerin onaylatılması hizmetleri verilmesi,

Mimari Hizmet kapsamında diğer proje paydaşlarının da Mimar tarafından yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz.